صلوات

وبلاگی در مورد آموزه های اسلام

وبلاگی در مورد آموزه های اسلام

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

بر اساس روایت شریفی: «فقرا چراغ راه اغنیا در دنیا و آخرت هستند.»1